Quan entris al recinte, hauràs de mostrar una factura de l'aigua dels últims 4 mesos o el DNI per comprovar el codi postal de la reserva. Les famílies nombroses hauran acreditar que ho són. En cas contrari, es pagarà l’entrada. Es comprovarà que tots els assistents són majors de 13 anys.
Arriba 10 minuts abans de l’hora reservada, perquè si fas tard perdràs la teva plaça. Tingues precaució i no accedeixis al recinte si tens problemes de cor i tensió; problemes d’esquena i coll; problemes d’equilibri i vertigen; si estàs embarassada; si tens sensibilitat a llums i efectes estroboscòpics; o si tens claustrofòbia. Et suggerim que facis servir roba còmoda i de màniga llarga que no brilli ni reflecteixi. Porta sabates planes. No portis bosses ni motxilles grans. Hauràs de deixar les teves coses a les taquilles. Tots els objectes poden estar subjectes a controls de seguretat i drets d’admissió.


Si algun dels visitants és menor d’edat i no va acompanyat pel seu tutor legal, haurà de portar al damunt una autorització signada pel seu tutor en la qual aquest consenti en l’ús dels seus drets d’imatge per poder-se fer la fotografia en l’exposició. En cas contrari, el visitant menor d’edat podrà accedir a l’exposició, però no se li farà la fotografia pertinent al començament de la visita. L’autorització haurà de contenir el nom i el DNI tant del menor d’edat com del tutor legal, i haurà d’estar signada per aquest últim, amb la frase següent a continuació: “Jo, …….., major d’edat i amb DNI núm. …………, com a pare/mare o tutor/a del menor autoritzo la realització de la fotografia del meu fill/de la meva filla durant la visita a l’exposició.” Firma (del pare, mare o tutor/a legal)He llegit i accepto les condicions d’accés, i confirmo que totes les persones que m’acompanyaran el dia de la visita compleixen les condicions esmentades.